We use cookies. Find out about cookies here. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies.

Franchisetaker Circle K Voss, VOSS

Created01/15/2022
ReferenceR197905
Category*In-Store Operations
Job typeOther
CountryNorway
CityVOSS
SalaryCompetitive
Job Description

Kjære fremtidige Franchisetager,

Vi er på utkikk etter en driftig ledertype med høye ambisjoner for å drive egen franchisevirksomhet. En som ønsker å skape sin egen arbeidsplass, og som er villig til å investere både tid og penger for å bygge et team og en stasjon som lykkes.

Hvis du skal lykkes med denne oppgaven, må du være innstilt på å gjøre jobben til en livsstil. Det er ikke småtteri, men helt ærlig så er det det som kreves.

Du må evne å sjonglere mange disipliner samtidig som du skal drifte en av landets beste stasjoner - fra økonomi og forretningsdrift til ledelse og teambuilding.

For å være Franchisetager hos oss, må du:
  • Ønske å lede en bedrift med alt det medfører av ansvar og forpliktelser - for både oss som franchisegiver, kundene og menneskene som jobber der
  • Være en kremmer som motiveres av å sikre eget og ansattes inntektsgrunnlag - i en tid hvor bransjen omstiller seg til en ny virkelighet
  • Klare å ta ut det lokale potensialet i ditt nærområde. Vi er superglobale, men også superlokale - derfor er vår lokale forankring essensiell
  • Være genuint opptatt av å vinne kunden i sterk konkurranse med andre
  • Er glad i mennesker og genuint opptatt av å motivere og utvikle alle som jobber her - enten de er her for en periode eller ønsker å bygge karriere videre i Circle K
  • Ikke gjemme deg bak papirarbeid på kontoret dagen lang, men være en som viser seg på gulvet sammen med sine kunder og ansatte
  • Kunne kunsten å gi konkrete tilbakemeldinger og beskjeder på en måte som motiverer, og ikke skremmer
  • Evne å gi oss den informasjonen og de verktøyene vi trenger for å møte kundene våre som den beste versjonen av oss selv


Du trenger ikke å passe inn i en konkret mal for å lykkes her, fordi kulturen i Circle K er at du skal få gjøre jobben på din måte, innenfor gitte rammer. Men vi er helt avhengige av en god, medmenneskelig Franchisetager med en tydelig og langsiktig plan.

Menneskene våre er nemlig det som skiller oss fra konkurrentene, og grunnen til at kundene stadig kommer tilbake.

Vennlig hilsen oss i Circle K.
Employer1001 Circle K Norge AS